Proeven van eten

De afgelopen weken zijn we door enkele geweldige organisaties benaderd die ons wilde helpen door het laten proeven van eten onder het mom van 'het kan anders'.

Helaas is het verboden om op de Dam voedsel te verkopen, te laten proeven of wat dan ook. Zowel wij als de mensen die er met eten wilden staan hebben het geprobeerd, maar het mag echt niet van de gemeente Amsterdam. We willen de betreffende mensen wel bedanken voor hun aanbod!