We zijn het Mega zat; boeren en dierenactivisten samen?

Veganisten, dierenrechten activisten, veehouders en vleeseters  allemaal op een manifestatie? Waarom, en kan dit wel?

Wij denken van wel. Als je allemaal 1 doel hebt waar je je hard voor maakt sta je allemaal aan dezelfde kant.  Het doel is een stem laten horen tegen de intensieve veehouderij.

Foto van megastal in Nederland.

De vee-industrie is geen boeren bedrijf maar een industriële versie daar van. Dieren kunnen hun soorteigen gedrag niet vertonen, hebben vaak geen daglicht of verse lucht tot ze op transport gaan naar de slacht.
Tot voor kort waren de brandveiligheidsregels niet meer dan voor een pakhuis waar wc-papier word opgeslagen.

Intensieve veehouderij anno 2013. Foto Wakker dier.

Dieren in de vee-industrie zijn vogelvrij.
Ondanks regels zoals het verbod op onverdoofd castreren van biggen, wordt dit gedaan. Staarten worden zonder verdoving afgebrand en tanden met een slijptol ingekort. Al deze maatregelen zijn nodig omdat varkens die geen ruimte hebben om te wroeten, te onderzoeken, te zoeken en te scharrelen probleem gedrag gaan vertonen. Een boer die zegt dat dit nodig is, vergeet dat een varken iets anders nodig heeft, namelijk ruimte, licht, lucht, en familie.

De plofkip is een ander voorbeeld van totale uitbuiting van het dier. Een ras dat zo snel groeit dat de kip bij 6 weken al een volwassen gewicht heeft, maar ook zoveel gezondheidsproblemen. Geen enkele plofkip kan oud worden, zelfs niet onder de beste omstandigheden. Het is een dier dat alleen gemaakt is voor de productie, het dier mag geen dier zijn, het dier is een product.

In de commerciële konijnenhouderij waar konijnen massaal worden gefokt en vetgemest om in 11 weken tijd te worden gedood voor de vleesindustrie. In Nederland 'leven' op dit moment meer dan 326.000 konijnen in donkere, kale en vaak smerige schuren, voor de buitenlandse vleesindustrie. ( http://www.konijneninnood.nl/).

Megastallen zijn niet altijd dieronvriendelijker dan gewone stallen, maar als er een ziekte uitbreekt zijn de gevolgen wel meteen veel groter. Daarnaast is er veel meer machinaal geregeld en worden zeker bij varkens en kippen de dieren veel minder gecontroleerd.  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor de risico's van de bouw van bedrijven met meer dan 2000 zeugen, 12.500 vleesvarkens, 185.000 kippen of 360.000 vleeskuikens.
De ontwikkeling naar megaveehouderijen kan ertoe leiden dat infectieziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn, meer gaan voorkomen, aldus het RIVM.
In de naaste omgeving van nieuwe bedrijven nemen milieuhinder door geur en fijn stof, ammoniakdepositie op natuur en aantasting van het landschap toe. Kleine boerenbedrijfjes worden aan de kant gezet door de megastallen (http://www.varkensinvasie.hengstdijk.info/nadelen.html).

Dierziektes en volksgezondheid.
De toediening van antibiotica leidt niet tot afname van de risico’s voor grootschalige uitbraken van dierziekten zoals de varkenspest (1997), vogelpest (2003), blauwtong (2006), Qkoorts (2008/9) of de EHEC crisis in Duitsland in 2011.

Deze ziekten zijn niet alleen een gevaar voor de gezondheid van dieren maar vormen een tikkende tijdbom voor mens en dier en leiden tot maatschappelijke ontwrichting op het platteland.  (http://www.varkensinvasie.hengstdijk.info/pdf/pamflet-intensieve-veehoud...). We hebben het dan nog niet eens over de resistentie gehad van antibiotica bij mensen.

GMO’s.
Minister Verburg van LNV heeft in antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme aangegeven dat 95,7% van de melk, 98,4% van de kaas en boter en 97,8% van het verse vlees afkomstig is van dieren die genetisch gemanipuleerd voer genuttigd hebben.
Op de verpakkingen van die producten wordt niet duidelijk dat het gaat om producten van dieren die zijn opgefokt met behulp van genetisch gemanipuleerd voer. De gevolgen daarvan zijn niet duidelijk. Daarnaast worden de Genetisch gemanipuleerde gewassen uit Zuid-Amerika gehaald waar tropisch regenwoud voor wordt gekapt, locale boeren verdreven, en enorme hoeveelheden gif gespoten.

Monsanto heeft een enorme macht.

 

Milieu:
De vee-industrie is veroorzaker van een aantal milieuproblemen:

  • De mondiale veehouderijsector levert een grote bijdrage aan de totale uitstoot van broeikasgassen en dus aan klimaatverandering: maar liefst 18 procent volgens de meest voorzichtige schatting.
  • Het grootste deel van het veevoer voor de intensieve veehouderij wordt geteeld in Zuid-Amerika. De gigantische productie van veevoer-soja daar gaat gepaard met grootschalige ontbossing van het tropisch regenwoud, gedwongen landonteigening en een overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Door het grootschalig invoeren van veevoer wordt de kringloop van grond-veevoer-dier-mest-grond doorbroken. In Zuid-Amerika raakt de grond uitgeput; in Nederland ontstaat een mestoverschot met als gevolg vervuiling van het oppervlaktewater en aantasting van de natuur door fosfaat, nitraat en ammoniak.

Wereldvoedselverdeling:
Wereldwijd zijn er ruim een miljard mensen die onvoldoende voedsel hebben. Dit staat in schril contrast met de toenemende vleesconsumptie van de Westerse wereld. Voor elke kilo vlees wordt ruim 7 kilo plantaardig voedsel (graan of soja) gebruikt. Dit is dus eten dat ook direct door de mens gegeten had kunnen worden. (http://nl.plentyfood.org/wat-wij-doen).

Als je voorziet in je eigen eten, een koe zelf slacht en je vriezer er mee vult zou je een paar maanden vlees hebben.  Nu word er zo veel geproduceerd, en tijdens het proces weer weggegooid dat er enorm veel dieren voor niets lijden en sterven.  Er worden jaarlijks bijna 27 dieren per Nederlander geslacht. (http://www.milieudefensie.nl/vee-industrie/megastallen)

Er worden miljoenen uitgetrokken voor de promotie van vlees en zuivel, door de EU aangevuld door Nederland. Geld dat in duurzaamheid gestoken kan worden.
Ieder mens betaalt belasting voor de (in)directe gevolgen van de intensieve veehouderij zoals milieu schade, compensatie bij ziekte-uitbraken enz.

Alleen een goed voorgelichte consument kan de juiste keuzes nemen, maar voorgelicht worden we niet, we leren van jongst af aan mee gaan in de stroom van het kopen van voedsel in de supermarkt en zien niet wat er aan vooraf gaat. Het stukje kiloknaller in de supermarkt begint bij het voedsel dat het dier eet, en tot en met het stukje goedkoop vlees is er leed, zowel in andere continenten als in de stal.

Intensieve veehouderij is een aanslag op dieren, mens, milieu en voedselverdeling.

Iedereen kan met de informatie die hij/zij heeft keuzes maken om het anders te gaan doen. Minder vlees, anders vlees, geen vlees of geen dierlijke producten.
Op de manifestatie staan verschillende standjes en hebben we sprekers uitgenodigd om verschillende onderwerpen te belichten.
Laat je informeren en maak je eigen keuze om het anders te doen!